Leczenie protetyczne polega na trwałej i
kosmetycznej odbudowie lub odtworzeniu brakujących zębów. Zdobycze
dzisiejszej stomatologii dają nam szeroki wachlarz możliwości
zastosowania odpowiedniej metody dla danego przypadku. Możemy 
odtwarzać  braki zębowe za pomocą mostów (czyli uzupełnień stałych) lub
protez (uzupełnień ruchomych). Analizujemy z pacjentem różne wersje i
warianty (do „zwykłych” protez poprzez bardziej skomplikowane
rozwiązania, aż po implanty) i staramy się wybrać to, co w danym
momencie będzie najlepsze i najkorzystniejsze dla pacjenta.

Licówki i korony

Licówki porcelanowe – jest to
uzupełnienie protetyczne o charakterze czysto kosmetycznym. Są
stosowane  w obrębie zębów przednich i pomagają w czasem koniecznej
zmianie kształtu i wielkości zębów, skorygowaniu koloru. Wykonanie
takiego uzupełnienia polega na oszlifowaniu powierzchni wargowej
zęba(widocznej w uśmiechu) i zacementowaniu indywidualnie wykonanych
nakładek z porcelany za pomocą których modyfikowany jest kolor i kształt
zębów. Są to uzupełnienia „przyklejane" do powierzchni zęba.

Korony mają podobne zastosowanie jak
licówki jeżeli chodzi o efekt kosmetyczny, a dodatkowo osłaniają ząb
chroniąc go przed próchnicą i uszkodzeniem. Porcelana napalona jest na
specjalny stop stomatologiczny. Uzyskujemy odbudowę w kolorze własnych
zębów. Można także wykonać korony porcelanowe na złocie, cerkonie
(wysoce kosmetyczne) lub pełnoceramiczne.